Burobox blir som oftest brukt i kontorbygg. Det kan dekkes med tekstil-fliser.

Komposisjon

Burobox M0 panelet består av følgende:

  • En mineral kjerne med en tykkelse på 19 eller 30mm.
  • Dersom det behøves kan dette panelet dekkes med galvanisert stål

Belegg

Burobox M0 panelet kan leveres uten belegg

Andre valg

  • En 0,5 mm tykk bunnplate som også dekker kantene, lagd av galvanisert stål.
  • 0,5 mm tykk topp-plate av galvanisert stål

Dimensjoner

Standard størrelse: 600mm

Spesielle størrelser: 675mm, moduler

Brannklassifisering

Burobox M0 er klassifisert til M0 (SNPE rapport n° 1152-03 og 12215-05).

Elektrisk motstand

Avhenger av beleggets egenskaper. Utifra dette varierer motstandsdyktigheten fra 5*10^8 til 2*10^12 ohms.

Akustikk

Den akustiske isolasjonen mellom 2 tilstøtende rom separert av tette isolerende deler, varierer fra 49 til 54 dBA. Dette kan variere noe avhengig av hvilket belegg som brukes. (Dn,f,w i henhold til standarden NF EN ISO 140-12)

Laste-klassifiseringer

Burobox 30Fra 1A til 3A avhengig av tykkelsen på mineralkjernen og stålplatene som brukes.
NB:
Et system i klassen 1A tåler en maksimal belastning på minst 4kN (klasse 1).
Normal bæreevne i denne klassen er minst 2kN, med en sikkerhetsfaktor lik 2, dersom avbøyningen er mindre enn 2.5mm. (Avbøynings klasse A)
Se tabellen under for de andre klassene.

 

Laste klassifiseringer etter standarden NF-EN 12825 – Sikkerhetsfaktor = 2

klasseKlasseKlasseKlasseKlasseKlasse
Laste klasser123456
Maksimal last> 4kN> 6kN> 8kN> 9kN> 10kN> 12kN
Normal last> 2kN> 3kN> 4kN> 4,5kN> 5kN> 6kN
Avbøynings klasseMaksimal bøyeevne
A (mest bøyelig)2.5 mm
B3.0 mm
C4.0 mm