Burobox blir som oftest brukt i kontorbygg. Det kan dekkes med tekstil-fliser.

Komposisjon

Burobox panelet består av følgende:

  • En tett harpiksbundet kjerne med en tykkelse på 30 eller 38mm.
  • En 0,5 mm tykk bunnplate som også dekker kantene, lagd av galvanisert stål.

Belegg

Burobox panelet kan leveres uten belegg

Dimensjoner

Standard størrelse: 600mm

Spesielle størrelser: 675mm, maksimalt 38mm tykk.

Andre valg

  • Lakkert topp
  • 0,5 mm tykk topp-plate av galvanisert stål
  • 19 mm tykk kjerne

Brannklassifisering

Burobox er klassifisert til M1 (SNPE rapport n° 13149-07).

Elektrisk motstand

Avhenger av beleggets egenskaper. Utifra dette varierer motstandsdyktigheten fra 5*10^8 til 2*10^12 ohms.

Akustikk

Den akustiske isolasjonen mellom 2 tilstøtende rom separert av tette isolerende deler, varierer fra 46 til 51 dBA. Dette kan variere noe avhengig av hvilket belegg som brukes. (Dn,f,w i henhold til standarden NF EN ISO 140-12)

Laste-klassifiseringer

RammeverkKlasseSertifikat
Burobox 30Selvstøttene1A (eller 2B eller 3C)Nr 03.10.30.07
Bærebjelke 30/152A (eller 3B eller 4C)Nr 03.10.30.04
Burobox 38Selvstøttende2A (eller 4B eller 5C)Nr 04.11.17.02
Bærebjelke 30/154A (eller 5B eller 6C)Nr 04.11.17.01
NB:
Et system i klassen 1A tåler en maksimal belastning på minst 4kN (klasse 1).
Normal bæreevne i denne klassen er minst 2kN, med en sikkerhetsfaktor lik 2, dersom avbøyningen er mindre enn 2.5mm. (Avbøynings klasse A)
Se tabellen under for de andre klassene.

 

Laste klassifiseringer etter standarden NF-EN 12825 – Sikkerhetsfaktor = 2

klasseKlasseKlasseKlasseKlasseKlasse
Laste klasser123456
Maksimal last> 4kN> 6kN> 8kN> 9kN> 10kN> 12kN
Normal last> 2kN> 3kN> 4kN> 4,5kN> 5kN> 6kN
Avbøynings klasseMaksimal bøyeevne
A (mest bøyelig)2.5 mm
B3.0 mm
C4.0 mm