Buropac passer til kontorbygg, samt datarom. Panelet passer til rom med ikke-magnetiske krav. Panelet passer til alle type belegg for dataguv.

Komposisjon

Buropac panelet består av følgende:

  • En tett harpiksbundet kjerne med en tykkelse på 38mm.
  • En bunn lagd av aluminiumsfolie

Andre valg

  • En 0,2 mm tykk bunnplate, lagd av aluminium.
  • Lakkert toppflate

Belegg

Passer til alle typer belegg

Dimensjoner

Standard størrelse: 600mm

Brannklassifisering

Buropac er klassifisert til M1 (SNPE rapport n° 13148-07).

Elektrisk motstand

Avhenger av beleggets egenskaper. Utifra dette varierer motstandsdyktigheten fra 5*10^5 til 2*10^12 ohms.

Akustikk

Den akustiske isolasjonen mellom 2 tilstøtende rom separert av tette isolerende deler, varierer fra 44 til 50 dBA. Dette kan variere noe avhengig av hvilket belegg som brukes. (Dn,f,w i henhold til standarden NF EN ISO 140-12)

Laste-klassifiseringer

RammeverkKlasseSertifikat
Buropac 30Selvstøttende1A (eller 1B eller 2C)Nr 03.10.30.23
Bærebjelke 30/152A (eller 3B eller 4C)Nr 03.10.30.24
NB:
Et system i klassen 1A tåler en maksimal belastning på minst 4kN (klasse 1).Normal bæreevne i denne klassen er minst 2kN, med en sikkerhetsfaktor lik 2, dersom avbøyningen er mindre enn 2.5mm. (Avbøynings klasse A)Se tabellen under for de andre klassene.

 

Laste klassifiseringer etter standarden NF-EN 12825 – Sikkerhetsfaktor = 2

klasseKlasseKlasseKlasseKlasseKlasse
Laste klasser123456
Maksimal last> 4kN> 6kN> 8kN> 9kN> 10kN> 12kN
Normal last> 2kN> 3kN> 4kN> 4,5kN> 5kN> 6kN
Avbøynings klasseMaksimal bøyeevne
A (mest bøyelig)2.5 mm
B3.0 mm
C4.0 mm