Maritime installasjoner

 

Våre 100% brannsikre plater er perfekte for maritime installasjoner. «Alucast» som er en helstøpt aluminiumsplate som er lagd for dette formålet. Platen inneholder ingen brennbare materialer og blir som regel installert ombord shippingfartøy, maritime installasjoner og andre områder som har høye krav til brannsikkerhet.

Våre brannsikre installasjonsgulv testes jevnlig for å sikre at kvaliteten er på topp hos Gamma Industries i Frankrike.

Blix Datagulv kan også levere 100% brannsikre ramme systemer for slike installasjoner, og vi har også erfaring med å installere løsningene ombord fartøy. Ta kontakt med oss, vi har flere referansekunder