Maritime installasjoner

Våre 100% brannsikre plater er perfekte for maritime installasjoner. «Alucast» er en helstøpt aluminiumsplate som er lagd for dette formålet. Platen inneholder ingen brennbare materialer og blir som regel installert ombord shippingfartøy, maritime installasjoner og andre områder som har høye krav til brannsikkerhet.

VVåre brannsikre installasjonsgulv testes jevnlig hos Gamma Industries i Frankrike for å sikre at kvaliteten er på topp.

Blix Datagulv kan også levere 100% brannsikre rammesystemer for slike installasjoner, og vi har også erfaring med å installere løsningene ombord på fartøy. Ta kontakt med oss, vi har flere referansekunder