Gammabox panelet er utviklet spesielt for profesjonelt bruk. Panelene møter kravene til spesielle tekniske installasjoner, datasentere og vitenskapelige formål. Panelet passer med alle typer belegg unntatt tekstil- og mineralbelegg.

Komposisjon

Panelet består av følgende:

  • En tett harpiksbundet kjerne med en tykkelse på 30 eller 38mm.
  • En 0,5mm tykk bunnplate lagd av galvanisert stål
  • En perifer plastikk kant som er festet til sidene av panelet.

Belegg

  • Høytrykkslaminat
  • Vinyl
  • Linoleum
  • Tekstilbelegg
  • Gummi

Dimensjoner

Standard størrelse: 600mm

Brannklassifisering

Gammabox panelet er klassifisert til M1 (SNPE report n°
13149-07)

Elektrisk resistans

Avhenger av beleggets egenskaper. Utifra dette varierer resistansen fra 5*10^5 til 2*10^12 ohms.

Akustikk

Den akustiske isolasjonen mellom 2 tilstøtende rom separert av tette isolerende deler, varierer fra 46 til 51 dBA. Dette kan variere noe avhengig av hvilket belegg som brukes. (Dn,f,w i henhold til standarden NF EN ISO 140-12)

Laste-klassifiseringer

RammeverkKlasseSertifikat
Gammabox 30Selvstøttende1A (eller 2B eller 3C)Nr 03.10.30.10
Bærebjelke 30/152A (eller 3B eller 4C)Nr 03.10.30.01
Bærebjelke 45/155A (eller 5B eller 5C)Nr 03.10.30.05
Gammabox 38Selvstøttende3A (eller 5B eller 5C)Nr 04.11.17.03
Bærebjelke 30/155A (eller 6B eller 6C)Nr 04.11.17.04
NB:
Et system i klassen 1A tåler en maksimal belastning på minst 4kN (klasse 1).
Normal bæreevne i denne klassen er minst 2kN, med en sikkerhetsfaktor lik 2, dersom avbøyningen er mindre enn 2.5mm. (Avbøynings klasse A)
Se tabellen under for de andre klassene.

Laste klassifiseringer etter standarden NF-EN 12825 – Sikkerhetsfaktor = 2

klasseKlasseKlasseKlasseKlasseKlasse
Laste klasser123456
Maksimal last> 4kN> 6kN> 8kN> 9kN> 10kN> 12kN
Normal last> 2kN> 3kN> 4kN> 4,5kN> 5kN> 6kN
Avbøynings klasseMaksimal bøyeevne
A (mest bøyelig)2.5 mm
B3.0 mm
C4.0 mm