Blix False Floor Grid System

Vårt stålvev er bygd opp rundt en prefabrikert stål struktur som er boltet godt sammen.

Det består av tubulære stål seksjoner på 80mm x 40mm x 2mm. Bærebjelkene er lagd av samme stål og kan dynamisk plasseres under stålstrukturen. Dette åpner for en veldig fleksibel løsning som lett kan tilpasses for utstyr og tilgang. Bærebjelkene er justérbare +/- 25mm fra nominell gulv høyde. Alle delene er galvanisert.

Stålstrukturen kan raskt og enkelt boltes sammen on-site. Bærebjelkene er montert på forhånd og sendes sammen med resten av settet. I settet inkluderer vi også profileringer og deler for konstruksjon. Vi sender også med vedlikeholds og rengjøringsinstruksjoner.