Gammapac er multifunksjonelle paneler utviklet for å dekke en stor rekke bruksområder; teknisk, industri og kontor. Panelene passer til alle belegg.

Komposisjon

Panelet består av følgende:

  • En tett harpiksbundet kjerne med en tykkelse på 30 eller 38mm.
  • En 0,5mm tykk bunnplate lagd av galvanisert stål
  • ABS belegg, varmebundet til kanten av kjernen

Andre valg

Gjelder kun for paneler som leveres uten belegg.

  • Lakkert toppflate
  • En 0,2 mm tykk bunnplate, lagd av aluminium.

Belegg

  • Høytrykkslaminat
  • Vinyl
  • Linoleum
  • Tekstilbelegg
  • Gummi

Dimensjoner

Standard størrelse: 600mm
Spesialtilpassede størrelser kan leveres etter behov.

Brannklassifisering

Standard gammapac panel er klassifisert til M1 (SNPE report n°
13149-07)
Gammapac panel med 38 mm tykk kjerne er klassifisert til F30 etter DIN 4102

Elektrisk resistans

Avhenger av beleggets egenskaper. Utifra dette varierer resistansen fra 5*10^5 til 2*10^12 ohms.

Akustikk

Den akustiske isolasjonen mellom 2 tilstøtende rom separert av tette isolerende deler, varierer fra 44 til 50 dBA. Dette kan variere noe avhengig av hvilket belegg som brukes. (Dn,f,w i henhold til standarden NF EN ISO 140-12)

Laste-klassifiseringer

RammeverkKlasseSertifikat
Gammapac 30
Uten belegg
Selvstøttende1A (eller 1B eller 2C)Nr 03.10.30.08
Bærebjelke 30/152A (eller 3B eller 4C)Nr 03.10.30.05
Gammapac 30
Med belegg
Selvstøttende2A (eller 2B eller 3C)Nr 03.10.30.11
Bærebjelke 30/152A (eller 3B eller 4C)Nr 03.10.30.02
Gammapac 38Selvstøttende2A (eller 4B eller 5C)Nr 03.07.10.06
Bærebjelke 30/154A (eller 5B eller 5C)Nr 03.07.10.08
Bærebjelke 45/155A (eller 5B eller 5C)Nr 03.07.10.10
NB:
Et system i klassen 1A tåler en maksimal belastning på minst 4kN (klasse 1).
Normal bæreevne i denne klassen er minst 2kN, med en sikkerhetsfaktor lik 2, dersom avbøyningen er mindre enn 2.5mm. (Avbøynings klasse A)
Se tabellen under for de andre klassene.

Laste klassifiseringer etter standarden NF-EN 12825 – Sikkerhetsfaktor = 2

klasseKlasseKlasseKlasseKlasseKlasse
Laste klasser123456
Maksimal last> 4kN> 6kN> 8kN> 9kN> 10kN> 12kN
Normal last> 2kN> 3kN> 4kN> 4,5kN> 5kN> 6kN
Avbøynings klasseMaksimal bøyeevne
A (mest bøyelig)2.5 mm
B3.0 mm
C4.0 mm