Dette panelet er anerkjent i verdensmarkedet p.g.a panelets kvalitet, design og overflate. Panelet har en aluminiumskant som er festet inn i kjernen. Panelet er utformet til bruk i tekniske rom, serversentere og andre vitenskapelige bruksområder. Panelet passer med alle typer belegg untall mineral- og tekstilbelegg.

Komposisjon

Gammacore panelet består av følgende bestanddeler

  • En tett harpiksbundet kjerne med en tykkelse på 30mm.
  • En 0,5 mm tykk bunnplate lagd av galvanisert stål
  • En perifer aluminium kant som er presset inn i kjernen
  • En plastikk kant satt inn i spor i aluminiumet.

Belegg

Gammacore panelet kan leveres med disse beleggene

  • Høytrykkslaminat
  • Vinyl
  • linoleum
  • Gummi

Dimensjoner

Standard størrelse: 600mm
Vi kan også levere 610 x 610 mm.

Andre størrelser kan også leveres ved forespørsel.

Brannklassifisering

Gammacore er klassifisert til M1 (SNPE rapport n° 13149-07).

Elektrisk resistans

Avhenger av beleggets egenskaper. Utifra dette varierer resistansen fra 5.10^5 til 2.10^12 ohms.

Akustikk

Den akustiske isolasjonen mellom 2 tilstøtende rom som er separert med tette isolerende deler, varierer fra 46 til 51 dBA. Dette kan variere noe avhengig av hvilket belegg som brukes. (Dn,f,w i henhold til standarden NF EN ISO 140-12)

Laste-klassifiseringer

RammeverkKlasseSertifikat
GammacoreSelvstøttende1A (eller 1B eller 4C)Nr 03.10.30.12
Bærebjelke 30/152A (eller 3B eller 5C)Nr 03.10.30.03
NB:
Et system i klassen 1A tåler en maksimal belastning på minst 4kN (klasse 1).
Normal bæreevne i denne klassen er minst 2kN, med en sikkerhetsfaktor lik 2, dersom avbøyningen er mindre enn 2.5mm. (Avbøynings klasse A)
Se tabellen under for de andre klassene.

Laste klassifiseringer etter standarden NF-EN 12825 – Sikkerhetsfaktor = 2

klasseKlasseKlasseKlasseKlasseKlasse
Laste klasser123456
Maksimal last> 4kN> 6kN> 8kN> 9kN> 10kN> 12kN
Normal last> 2kN> 3kN> 4kN> 4,5kN> 5kN> 6kN
Avbøynings klasseMaksimal bøyeevne
A (mest bøyelig)2.5 mm
B3.0 mm
C4.0 mm