Installasjon & vedlikehold

Gulvene vi leverer er nøye kvalitetskontrollert etter ISO standarden ISO 9001 (versjon 2001). Streng kontroll i hvert ledd av produksjonen sikrer kvaliteten.
Gulvplatene utvikles og produseres av Gamma Industries.

Generelle krav for rom hvor datagulvet skal installeres:

  • Rommene må ikke være eksponert for dårlig vær.
  • Rommene må være utsyrt med utendørs glasering
  • Betongplater og gipsvegger må være tørre
  • Betongplater må være i henhold til standarden: artikkel 5.2.2 av DTU 21: Rå betong er ikke tillatt. Den øvre delen av betongplaten må gi motstand når man manuelt prøver å rive opp sokler som er festet til betongen. Betongen må kunne tåle trykket fra gulvplatene og vekten fra soklene.
  • Rommene må ikke være overbelastet med materiale eller verktøy, og de må ha en tørr og ren betongløsning.
  • Rommene må være fri for aktivitet
  • Romtemperaturen i rom med datagulv bør holdes mellom 5 – 24 grader og den gjennomsnittlige luftfuktigheten bør ikke overstige 50%. Under-gulvets temperatur bør ikke være lavere enn 5 grader.
  • Vann og andre flytende væsker bør ikke spres over eller under platene.
  • Det kan ikke være noe aktivitet på datagulvet under installasjonen

Installasjon:
Det påkrevde høydenivået av et ferdiginstallert datagulv må bestemmes av arkitekt eller byggeier. Plasseringen av det første panelet bestemmes ut fra tegningene. Disse må installeres slik at de kuttede panelene langs veggen får en bredde større enn 100 mm. Dette sørger for god stabilitet.

Installasjon og arbeid med alt av utstyr eller tyngre matriell må gjøres på egne flater som sprer vekten for ikke å skrape eller skade datagulvet.