Belegg dokumentasjon

Gulvbelegg

belegg som kan brukes:

  • høytrykkslaminat: Dette belegget må ikke brukes i rom hvor slipende støv kan ligge på gulvet.
  • Myke belegg: vinyl, gummi eller linoleum
  • Tekstilbelegg: nålefilte tepper, cut-tepper
  • Parkett, mineral- og keramikkbelegg: De tekniske spesifikasjonene til denne type belegg må undersøkes nøye for å kontrollere om de kan brukes på datagulv.

Krav til gulvbelegg:
Høytrykks laminater må være i henhold til standarden: NF EN 438, NF EN 685 og NF EN 14041.
Motstandsdyktigheten til gulvbelegg som brukes må være klassifisert til minimum 32 i forhold til standarden NF EN 685.
Tekstilbelegg må være klassifisert til henholdsvis klasse 3 eller 4 i forhold til standardene NF EN 1470 eller NF EN 1307, alt etter type belegg.
Utformelsen av belegg kan ikke ha noen ledd eller sentrering, i tillegg må modulene av belegget være utskiftbare.

Prefabrikerte belegg
Gulvbelegg med skumbakside må ikke brukes.

Installering av modulbaserte gulvbelegg
Dette berører teppemoduler. Dimensjonen, rettstillingen, stabiliteten og installasjonen må være i henhold til standarden: NFP 62.202.1 (referanse: DTU 53.1).
Bruk av permanent lim mellom datagulvet og teppemodulene må ikke gjøre demonteringen av gulvplatene vanskelig.

Vedlikehold
Ustrakt bruk av flytende renholdsmidler må unngås.
Bruk av vann kan forårsake hevelse, oksidering eller ødeleggelse av komponentene i panelene.
Renholdsmidler kan skade limet på kantene og i hjørnene.