Egenskaper & ytelse

Mekanisk ytelse og belastning
Datagulv må utformes og produseres på en slik måte at det sikrer mekanisk motstand og stabilitet. Belastningen på gulvet må ikke lage deformasjon eller feil i datagulvet.
Alle systemer må være i henhold til kravene i standarden NF EN 12825, og klassifikasjoner en får fra disse testene må sertifiseres av et offisielt, og uavhengig testorgan.

Akustisk isolasjon
Tester av datagulv etter standarden EN ISO 140-12 viser at gulvene kan oppnå en lydisolasjon mellom 44 og 54 dbA. Isoleringen som påvirker lyd avhenger hovedsakelig av type belegg festet til panelet. Tekstilbelegg er de mest effektive for dette formålet.

Brannvern
Reguleringen for datagulv henviser til:

  • Reaksjon til ild
  • Partisjoneringen av plenum
  • Den potensielle brennverdien

Disse punktene varierer i forhold til bruken av rommet, samt klassifiseringen av innsiden av bygget der datagulvet er installert.

Brannreaksjon
30. Juni, 1983 i Frankrike definerte “Decree” 5 klasser for materialene: M0, M1, M2, M3, M4.
Testmetoden som ble brukt var stråling. Den testede siden var undersiden av panelet.
Klassifiseringen av oversiden av panelet er den samme som for belegget.

Oppdeling av skillevegger
Dersom reguleringer krever det kan ikke-brennbart materiale suppleres i skilleveggene.
Hver del har en maksimum overflate på 300m2 og en maksimum lengde på 30 meter.

Elektrostatiske egenskaper
Beleggets evne til å akkumulere elektrostatisk ladning og dets evne til å avlede ladningene er essensielt for de antistatiske egenskapene til datagulvet. Målingen av transversal resistivitet (Ret) gjør det mulig å anslå evnen til å avlede elektrostatiske ladninger. Beleggene er klassifisert i hht. NF P 62.001 (Resilient Floor Coverings – Electrostatic behaviour)

Klasse 1: Antistatiske belegg: RET>1x10e9 ohm og elektrostatisk oppladning <2kV

Klasse 2: Elektrostatisk avledende belegg: 1x10e7 ohm <RET<1x10e9 ohm og elektrostatisk oppladning <2kV

Klasse 3: Konduktive belegg: RET<1x10e7 ohm og elektrostatisk oppladning <2kV

Alle datagulv må ha en transversal resistivitet mellom 5x10e5 og 2x10e12 ohm

Den ekvipotensiale forbindelsen lages av kobberstropper som forbinder enkelte sokler med hverandre. Dette nettverket må jordes av bedrifter som er ansvarlig for det elektriske anlegget.

Datagulv har et samarbeid med elm-esd.no som hjelper oss med å måle disse egenskapene og sikre en gjennomført kvalitet til våre kunder.