Minigam panelene er utviklet for kontorbygg som har begrenset takhøyde. Panelet har en M0 brannklassifisering. Dette gjør panelet praktisk talt ubrennbart. Panelet passer til tekstilbelegg.

Komposisjon

Panelet består av følgende:

  • En mineralkjerne på 19mm
  • En 0,5mm tykk bunnplate

En 0,5mm tykk ståloverflate.

Belegg

– Tekstilbelegg

Minigam panelet kan også leveres uten belegg.

Dimensjoner

Standard størrelse: 500mm

Brannklassifisering

Minigam er klassifisert til M0 (SNPE 11152-03)

Elektrisk motstand

Avhenger av beleggets egenskaper. Utifra dette varierer motstandsdyktigheten fra 5*10^8 til 2*10^12 ohms.

Akustikk

Den akustiske isolasjonen mellom 2 tilstøtende rom separert av tette isolerende deler, varierer fra 47 til 50 dBA. Dette kan variere noe avhengig av hvilket belegg som brukes. (Dn,f,w i henhold til standarden NF EN ISO 140-12)

Laste-klassifiseringer

RammeverkKlasseSertifikat
MinigamSelvstøttende1A (eller 1B eller 1C)Nr 03.10.30.20
NB:
Et system i klassen 1A tåler en maksimal belastning på minst 4kN (klasse 1).Normal bæreevne i denne klassen er minst 2kN, med en sikkerhetsfaktor lik 2, dersom avbøyningen er mindre enn 2.5mm. (Avbøynings klasse A)Se tabellen under for de andre klassene.

 

Laste klassifiseringer etter standarden NF-EN 12825 – Sikkerhetsfaktor = 2

klasseKlasseKlasseKlasseKlasseKlasse
Laste klasser123456
Maksimal last> 4kN> 6kN> 8kN> 9kN> 10kN> 12kN
Normal last> 2kN> 3kN> 4kN> 4,5kN> 5kN> 6kN

 

Avbøynings klasseMaksimal bøyeevne
A (mest bøyelig)2.5 mm
B3.0 mm
C4.0 mm