Installasjon og gulvbelegg

Gulvene vi leverer er nøye kvalitetskontrollert etter ISO standarden ISO 9001 (versjon 2001). Streng kontroll i hvert ledd av produksjonen sikrer kvaliteten.
Gulvplatene utvikles og produseres av Gamma Industries. Les mer om dem her

Generelle krav for rom hvor datagulvet skal installeres:

 • Rommene må ikke være eksponert for dårlig vær.
 • Rommene må være utsyrt med utendørs glasering
 • Betongplater og gipsvegger må være tørre
 • Betongplater må være i henhold til standarden: artikkel 5.2.2 av DTU 21: Rå betong er ikke tillatt. Den øvre delen av betongplaten må gi motstand når man manuelt prøver å rive opp sokler som er festet til betongen. Betongen må kunne tåle trykket fra gulvplatene og vekten fra soklene.
 • Rommene må ikke være overbelastet med materiale eller verktøy, og de må ha en tørr og ren betongløsning.
 • Rommene må være fri for aktivitet
 • Romtemperaturen i rom med datagulv bør holdes mellom 5 – 24 grader og den gjennomsnittlige luftfuktigheten bør ikke overstige 50%. Under-gulvets temperatur bør ikke være lavere enn 5 grader.
 • Vann og andre flytende væsker bør ikke spres over eller under platene.
 • Det kan ikke være noe aktivitet på datagulvet under installasjonen

 

Installasjon:
Det påkrevde høydenivået av et ferdiginstallert datagulv må bestemmes av arkitekt eller byggeier. Plasseringen av det første panelet bestemmes ut fra tegningene. Disse må installeres slik at de kuttede panelene langs veggen aldri får en bredde større enn 100 mm. Dette sørger for god stabilitet.

Installasjon og arbeid med alt av utstyr eller tyngre matriell må gjøres på egne flater som sprer vekten for ikke å skrape eller skade datagulvet.

 

Gulvbelegg

belegg som kan brukes:

 • høytrykkslaminat: Dette belegget må ikke brukes i rom hvor slipende støv kan ligge på gulvet.
 • Myke belegg: vinyl, gummi eller linoleum
 • Tekstilbelegg: nålefilte tepper, cut-tepper
 • Parkett, mineral- og keramikkbelegg: De tekniske spesifikasjonene til denne type belegg må undersøkes nøye for å kontrollere om de kan brukes på datagulv.

Krav til gulvbelegg:
Høytrykks laminater må være i henhold til standarden: NF EN 438, NF EN 685 og NF EN 14041.
Motstandsdyktigheten til gulvbelegg som brukes må være klassifisert til minimum 32 i forhold til standarden NF EN 685.
Tekstilbelegg må være klassifisert til henholdsvis klasse 3 eller 4 i forhold til standardene NF EN 1470 eller NF EN 1307, alt etter type belegg.
Utformelsen av belegg kan ikke ha noen ledd eller sentrering, i tillegg må modulene av belegget være utskiftbare.

Prefabrikerte belegg
Gulvbelegg med skumbakside må ikke brukes.

Installering av modulbaserte gulvbelegg
Dette berører teppemoduler. Dimensjonen, rettstillingen, stabiliteten og installasjonen må være i henhold til standarden: NFP 62.202.1 (referanse: DTU 53.1).
Bruk av permanent lim mellom datagulvet og teppemodulene må ikke gjøre demonteringen av gulvplatene vanskelig.

Vedlikehold
Ustrakt bruk av flytende renholdsmidler må unngås.
Bruk av vann kan forårsake hevelse, oksidering eller ødeleggelse av komponentene i panelene.
Renholdsmidler kan skade limet på kantene og i hjørnene.